Legalizacija objekata

Doznajte sve o legalizaciji Vaših nekretnina na jednom mjestu !

LEGALIZACIJA – ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Znate li?

ŠTO SE SMATRA BESPRAVNOM GRAĐEVINOM?
Građevina se smatra legalnom bez obzira ima li akt za gradnju ili nema ako je sagrađena
do 15. veljače 1968. Sve što je građeno, dograđivano, nadograđivano ili rekonstruirano
nakon tog datuma da bi se smatralo legalnim mora imati odobrenje za gradnju, bilo da
se to odobrenje naziva građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, lokacijska dozvola,
potvrda na glavni projekt ili nekako drugačije. Osim što postoji odobrenje za gradnju, građevina
treba biti izgrađena u skladu s odobrenjem, u smislu obujma građevine, otvora na njoj, namjene
itd.
Građevina nelegalna u cijelosti ili djelom koja ispunjava uvjete za legalizaciju može se legalizirati
temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

ŠTO SE DOBIVA LEGALIZACIJOM?
Samo legalne građevine mogu se priključiti na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom
vodom i odvodnju otpadnih voda, elektroenergetsku mrežu itd. Obavljanje gospodarskih
djelatnosti bilo u ugostiteljstvu, trgovini, turizmu itd. moguće je samo u legalnim građevinama.
Dokaz legalnosti gradnje građevine jedan je od nužnih uvjeta za prijavu za sredstva iz Europskih
fondova. Etažiranje radi prodaje, podjele imovine, iznajmljivanja, poklanjanja itd. može se
provesti samo za legalne građevine. To su samo neki od razloga koji dokazuju da legalna
građevina više vrijedi.

Prepoznajući aktualnu problematiku vezanu uz legalizaciju odnosno ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada Primat nekretnine stoje Vam na usluzi.

Nudimo Vam dvije vrste usluga vezane uz legalizaciju Vaših građevina:

I.Ukoliko imate vremena i snage sami obavljati većinu posla vezanu uz legalizaciju Vaših objekata, a ne znate gdje početi i što činiti mi nudimo uslugu "vodiča" (savjetovanja) kroz postupak legaliazacije bespravne građevine.

Kroz takvu uslugu možete saznati :
  • sve o osnovnim uvjetima ozakonjenja
  • što Vam je potrebno za podnošenje Zahtjeva
  • izračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
  • o rješenju o izvedenom stanju
  • okvirne cijene za izradu snimke izvedenog stanja u postupku ozakonjenja zgrade
  • okvirne cijene za izradu geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
  • o komunalnom i vodnom doprinosu

Ukratko, savjetujemo Vas kako najjednostavnije, najbrže i financijski najpovoljnije obaviti cijeli postupak legalizacije.

II.Ukoliko nemate vremena, snage niti strpljenja da sami obavljate poslove vezane uz legalizaciju Primat nekretnine mogu, u Vaše ime, u suradnji sa ovlaštenim geodetskim i arhitektonskim uredom obaviti kompletan posao legalizacije Vaših građevina.