Stiliziranje nekretnina

Novom uslugom stiliziranja nekretnine pomažemo vlasnicima da svoje nekretnine urede na način kako bi ih što bolje prezentirali potencijalnim klijentima i prodali ih brže i za bolju cijenu.

Stiliziranje nekretnina – uređenje nekretnina za prodaju

ŠTO JE TO I ZAŠTO MI TREBA?
Stiliziranje nekretnina odnosi se na uređenje nekretnine na način da bude privlačna što većem broju potencijalnih klijenata.
Pod time se misli na postupak pripreme i prezentacije nekretnine za najam ili prodaju.
Stručno uređena nekretnina privući će više interesenata i prodaje se brže i često za veću cijenu.
Netko tko se bavi uređenjem nekretnina za prodaju može objektivno, bez emotivne vezanosti uz predmete ili prostor, ocijeniti što je potrebno promijeniti i urediti da bi se nekretnina svidjela što većem broju klijenata.

ŠTO NUDIMO?
Obilazak nekretnine – obilazimo nekretninu i savjetujemo Vas o promjenama za koje mislimo da bi ih trebalo napraviti kako biste što prije prodali ili iznajmili svoju nekretninu.

Detaljno savjetovanje – dajemo pisane preporuke i detaljne savjete vezane uz uređenje nekretnine za najam ili prodaju.

Potpuna usluga stiliziranja – u potpunosti izvodimo ili nadgledamo izvođenje uređenja nekretnine.